Turnikeli Geçiş Sistemleri

Büyük ve geniş alanlara sahip binalarda, kalabalık personele sahip işletmelerde ve üniversite kampüslerinde geçiş kontrol sistemleri kullanılmaktadır.

Turnikeli geçiş sistemleri büyük işletmeler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları veya benzeri yerlerde giriş-çıkışların belirli bir düzen ve disiplin ile yapılabilmesini, girmesi istenmeyen ve girişleri yasaklı olan yetkisiz kişi veya kişilerin engellemesi amacıyla oluşturulan sistemlerdir. Bu sistemle giriş-çıkış yapmakta olan kişilerin kontrolü, takibi ve denetimi yapılabildiği gibi işletme ve devlet kuruluşlarının güvenliği de denetim altına alınmaktadır.

Kartlı geçiş ve parmak izi gibi sistemler ile bütünleşmiş çalışabilen turnike geçiş sistemleri aynı zamanda personel devam takibini ve giriş-çıkılarının kontrolünü sağlaması, gelen ziyaretçilerin kayıt altına alınması ve büyük yemekhane salonlarında devamlılığın sağlanması ve raporlanması amacıyla da kullanılmaktadır. Sistemin kurulu olduğu alanlarda ve tesislerde sadece yetkilendirilmiş kişi veya kişiler giriş-çıkış yapabilmektedir. Sistemlerde kartlı veya biyometrik cihazlar kullanılabilmektedir. Bu tarz cihazların ve donanımların fiziksel engel olabilecek ekipmanlar ile entegrasyonu yapılabilmektedir.

Bunun yanı sıra özel kişiler için ve engelli kişiler için geçişlerde butonlu veya uzaktan kumandalı çözümler ve ücretli geçişler de ise nakitle veya jetonlu seçenekler kullanılmaktadır.

Turnike geçiş sistemleri personel devam takibini denetlediği gibi personelin puantaj sistemini de oluşturabilmektedir. Personellerin giriş-çıkışlarına bağlı olarak devam kontrollerini, devam sürelerini, fazla çalışma mesailerini, izinlerini, günlük, haftalık, aylık puantaj oluşturulmasını, üretime katılan zamanları sorgulayabilme imkânları sunabilmektedir. Bu sistem kurum veya kuruluşların personel hareketliliğinin denetlenmesine, buna bağlı olarak personel maaş bordrosuna gerçekçi puantaj verilerinin hesaplanmasına olanak tanır.

Ziyaretçiler için ise ziyaretçilere verilen özel kartlar sayesinde cihazlardan geçişleri sağlanabilmektedir. Ziyaretçilerin giriş-çıkışlarının tarih ve saati, ziyareti gerçekleştirdiği kişiyi ve kaldığı süreleri kaydederek raporlama yapılabilmektedir. Farklı ziyaretçi türleri için değişik kart seçenekleri sınıflandırılabilir. Teknoloji sayesinde kart okutma terminallerinin kontrolü ve ayarlanması yapılabilmektedir. Bu sistemlerde anlık olarak bütün ziyaretçileri listeleyebilme özellikleri mevcuttur.

Turnike geçiş sistemleri ile bina veya tesislerde görev yapan personellerin toplamda, gün bazında, kişi veya birim bazında yemek yeme sayılarını raporlayabilme özellikleri bulunmaktadır. Bu sistem yemekhane işletmeleri için büyük kolaylık sağlamaktadır.